Kosova Consult shpk | Transporti hekurudhor, rrugor, ujor, ajror, porte dhe multimodale |www.kosovaconsult.com

Konsulenca lidhur me aktivitetet e biznesit dhe menaxhimin e transportit hekurudhor


Business and management consultancy activities | Kosova Consult
 • KC ofron shërbime mbi organizimin e biznesit, strukturën, parashikimet dhe planifikimin e transportit hekurudhor;
 • KC ofron konsulencë mbi të gjitha çështjet rreth menaxhimit të ndërlidhura me të gjitha llojet e transportit hekurudhor;
 • KC ofron konsulencë mbi politikat e transportit, strategjitë e transportit, studimet e fizibilitetit, projekt dizajnet, dhe termat e referencës së transportit hekurudhor;
 • KC ofron shërbime për krijimin e kornizave ligjore dhe institucionale duke filluar nga strukturat organizative, ligjet,  dhe nënaktet tjera ligjore, duke u bazuar në praktikat më të mira të transportit hekurudhor; 
 • KC ofron konsulencë për përpilimin e planeve të biznesit, projektimeve buxhetore dhe skemave financiare të transportit hekurudhor;
 • KC ofron logjistikë dhe solucione për transportin e udhëtarëve dhe të mallrave, transportin multi modal, terminalet, sistemet e transportit, përgatitjen e projekteve dhe procedurave të tenderimit, vlerësimin, negocimin, mbikëqyrjen, standardizimin, testimin dhe pilot projektet e të gjitha llojeve të transportit;
 • KC ofron konsulencë për sigurinë e trafikut, sistemet e menaxhimit të sigurisë dhe  hulumtimin e aksidenteve hekurudhore.

Konsulenca lidhur me aktivitetet e biznesit dhe menaxhimin e transportit rrugor


Business and management consultancy activities | Kosova Consult
 • KC ofron shërbime mbi organizimin e biznesit, strukturën, parashikimet dhe planifikimin e transportit rrugor;
 • KC ofron konsulencë mbi të gjitha çështjet rreth menaxhimit të ndërlidhura me të gjitha llojet e transportit rrugor;
 • KC ofron konsulencë mbi politikat e transportit, strategjitë e transportit, studimet e fizibilitetit, projekt dizajnet, dhe termat e referencës së transportit rrugor;
 • KC ofron shërbime për krijimin e kornizave ligjore dhe institucionale duke filluar nga strukturat organizative, ligjet,  dhe nënaktet tjera ligjore, duke u bazuar në praktikat më të mira të transportit rrugor; 
 • KC ofron konsulencë për përpilimin e planeve të biznesit, projektimeve buxhetore dhe skemave financiare të transportit rrugor;
 • KC ofron logjistikë dhe solucione për transportin e udhëtarëve dhe të mallrave, transportin multi modal, terminalet, sistemet e transportit, përgatitjen e projekteve dhe procedurave të tenderimit, vlerësimin, negocimin, mbikëqyrjen, standardizimin, testimin dhe pilot projektet e të gjitha llojeve të transportit;
 • KC ofron konsulencë për sigurinë e trafikut, sistemet e menaxhimit të sigurisë dhe  hulumtimin e aksidenteve rrugore.

Konsulenca lidhur me aktivitetet e biznesit dhe menaxhimin e transportit ujor


Business and management consultancy activities | Kosova Consult
 • KC ofron shërbime mbi organizimin e biznesit, strukturën, parashikimet dhe planifikimin e transportit ujor;
 • KC ofron konsulencë mbi të gjitha çështjet rreth menaxhimit të ndërlidhura me të gjitha llojet e transportit ujor;
 • KC ofron konsulencë mbi politikat e transportit, strategjitë e transportit, studimet e fizibilitetit, projekt dizajnet, dhe termat e referencës së transportit ujor;
 • KC ofron shërbime për krijimin e kornizave ligjore dhe institucionale duke filluar nga strukturat organizative, ligjet,  dhe nënaktet tjera ligjore, duke u bazuar në praktikat më të mira të transportit ujor; 
 • KC ofron konsulencë për përpilimin e planeve të biznesit, projektimeve buxhetore dhe skemave financiare të transportit ujor;
 • KC ofron logjistikë dhe solucione për transportin e udhëtarëve dhe të mallrave, transportin multi modal, terminalet, sistemet e transportit, përgatitjen e projekteve dhe procedurave të tenderimit, vlerësimin, negocimin, mbikëqyrjen, standardizimin, testimin dhe pilot projektet e të gjitha llojeve të transportit;
 • KC ofron konsulencë për sigurinë e trafikut, sistemet e menaxhimit të sigurisë dhe  hulumtimin e aksidenteve ujore.

Konsulenca lidhur me aktivitetet e biznesit dhe menaxhimin e transportit ajror


Business and management consultancy activities | Kosova Consult
 • KC ofron shërbime mbi organizimin e biznesit, strukturën, parashikimet dhe planifikimin e transportit ajror;
 • KC ofron konsulencë mbi të gjitha çështjet rreth menaxhimit të ndërlidhura me të gjitha llojet e transportit ajror;
 • KC ofron konsulencë mbi politikat e transportit, strategjitë e transportit, studimet e fizibilitetit, projekt dizajnet, dhe termat e referencës së transportit ajror;
 • KC ofron shërbime për krijimin e kornizave ligjore dhe institucionale duke filluar nga strukturat organizative, ligjet,  dhe nënaktet tjera ligjore, duke u bazuar në praktikat më të mira të transportit ajror; 
 • KC ofron konsulencë për përpilimin e planeve të biznesit, projektimeve buxhetore dhe skemave financiare të transportit ajror;
 • KC ofron logjistikë dhe solucione për transportin e udhëtarëve dhe të mallrave, transportin multi modal, terminalet, sistemet e transportit, përgatitjen e projekteve dhe procedurave të tenderimit, vlerësimin, negocimin, mbikëqyrjen, standardizimin, testimin dhe pilot projektet e të gjitha llojeve të transportit;
 • KC ofron konsulencë për sigurinë e trafikut, sistemet e menaxhimit të sigurisë dhe  hulumtimin e aksidenteve ajrore.
betriebs-versicherung-firmenversicherung-buchhaltungen-schweiz

Betriebsversicherungen

...bevor Sie woanders ausgleiten.


Wir bieten Ihnen eine tiefgründige, neutrale auf Ihre Bedürfnisse gerichtete Beratung an.

..... lesen Sie weiter .....

Verträge

Fr. 200.— Grundgebühr

ab 16. Zeile zuzüglich
Fr. 3.— bis Fr. 4.—
Lieferfrist 48 Std.
> als 48 Std. + Fr. 50.—

Gerichtsurteile

Fr. 200.— Grundgebühr

ab 16. Zeile zuzüglich
Fr. 3.— bis Fr. 4.—
Lieferfrist 48 Std.
> als 48 Std. + Fr. 50.—

Arztberichte

Fr. 200.— Grundgebühr

ab 16. Zeile zuzüglich
Fr. 3.— bis Fr. 4.—
Lieferfrist 48 Std.
> als 48 Std. + Fr. 50.—

Webseiten

Fr. 200.— Grundgebühr

ab 16. Zeile zuzüglich
Fr. 3.— bis Fr. 4.—
Lieferfrist 48 Std.
> als 48 Std. + Fr. 50.—

Beratung & Unterstützung

kostenlos bis zum Eintrag ins Handelsregister

Beratung, Gründungsvorbereitung und Notarvermittlung

Günstiger gibt's nicht!

GmbH-Gründung Fr. 780.—; AG-Gründung Fr. 980.—

zuzüglich die Eintragungsgebühren des Handelsregisters

    Kërko | Kosova Consult shpk    

kliko dhe kërko

 | shqip | anglisht |
     
Logo Kosova Consult shpk

Ballina